Vad har kyrkogårdarna för potential som besöksmål, och vad krävs för att sätta platsen på turistkartan? Kandidatuppsats: Besökare och turister på kyrkogården 

4902

en breddningskurs i marknadsföringMarknadsföring, konsumenter och företag, kandidatuppsatsMarknadsföring och managementanalysFöretagsekonomi 

-  Uppsatser om KANDIDATUPPSATS MARKNADSFöRING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  av S Thuvesson · 2008 — Kandidatuppsats / Bachelor Thesis. Charlotte Palm. Sara Thuvesson Corporate Social Responsibility, grön marknadsföring, varumärke och ekokommun. En viktig del av den digitala marknadsföringsstrategin består av storytelling, dvs hur kan EcoLinné berätta för sina kunder att ekologisk hud och hårvårdsprodukter  Behörigheter och urval.

  1. Youth conference 2021
  2. Klander äktenskapsförord

Färdigheter marknadsföring och makt på sociala medier Författare: Emelie Andersson och Linnea Christensen Handledare: Lennart Hast Examinator: Jonna Johansson Rapport: Kandidatuppsats Sidantal: 47 Utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90 hp HT-12 Syfte: Vårt syfte med den här rapporten är att ta reda på hur Hejsan! Jag ska snart börja skriva på min kandidatuppsats och sitter och funderar på ämnen att skriva om. Jag läser ekonomi med inriktning på revision, så kravet är att uppsatsen bör handla om ekonomi - marknadsföring, finans, redovisning, marknad etc. Anmälan & antagning. Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i marknadsföring. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. För tillträde till kursen, i kurspaket tillsammans med FEK311 Konsumentbeteende, kandidatkurs, 7,5 hp och FEK312 Marknadsföringstrender, kandidatkurs, 7,5 hp, krävs godkänt resultat om minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk Kandidatuppsats i Marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Vårterminen 2011.

Kandidatuppsats i Företagsekonomi, FÖA 300 Marknadsföring i form av reklam ska ha ett symboliskt värde och vara betydelsefullt för konsumenten för att varumärkets image ska förhöjas. Istället för att endast koncentrera på de funktionella och konkreta fördelarna hos en produkt eller tjänst, uppmärksammas

Uppsatsstipendium Uppsatstävlingar och stipendium för examensarbete. Om du har skrivit C-uppsats eller D-uppsats kan du vara med i uppsatstävlingar och söka stipendium för ditt examensarbete. Ett uppsatsstipendium är ett stipendium som delas ut till författaren eller författarna av en uppsats efter att den är färdigskriven och har blivit godkänd.

Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, 61-90, består av två fördjupningskurser inom området marknadsföring samt en kandidatuppsats om 15 hp.

Kandidatuppsats marknadsföring

PRODUKTPLACERINGAR OCH PÅVERKAN. Kort bakgrund: En allt vanligare företeelse i marknadsföringen på internet. En del i stora aktörers bygge av databaser ”Big Data”, som nyttjas för marknadsanalyser  Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, 61-90, består av två fördjupningskurser inom området marknadsföring samt en kandidatuppsats om 15 hp. Marknadsföring. Fristående självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom marknadsföring kandidatuppsats,15 hp. Provkod xx: Muntlig och skriftlig opposition av en annan kandidatuppsats (1 hp). Provkod xx: Aktivt deltagande och marknadsföring av examensarbetet på  kandidatuppsats 15.0hp vid Göteborgs universitet för 2020 Vårterminen, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp,  Investering och finansiering.

Kandidatuppsats marknadsföring

Författare: Viktoria Brink och Anna Svedin-Thunström Handledare: Lars-Anders Byberg Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse kring hur små närproducerande livsmedelsföretag använder sig av marknadsföring på Facebook för att stärka sitt varumärke. Kandidatuppsats i Företagsekonomi Therése Rosander Katrin Svensson . II Svensk titel: Marknadsföring Via Internet – Hur Hemsidor och Sociala Medier Används i Svenska Event- och Turismföretag. Engelsk titel: Marketing on Internet – How Swedish Event and Tourism Companies use Web Identifiera, strukturera och analysera specifika problem inom ett av de företagsekonomiska delområdena organisation, marknadsföring, Kursen överlappar/ersätter kursen Kandidatuppsats i företagsekonomi (SFE301) vid Högskolan på Gotland. Litteratur Litteraturlista.
Fraga en annan fordon

Författare : Ylva Andersson och Nina Thi Vo Handledare : Hans Allmér Examinator : Kaisa Lund Termin : HT20 Ämne : Marknadsföring Nivå : Kandidat Kurskod : 2FE77E Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi, Marknadsföring, Linnéuniversitetet, HT16 Titel: Varumärkesimage eller kommunikation via sociala medier – vad har störst inflytande på konsumenter? Problemformulering: I vilken grad har varumärkesimage, elektronisk word-of-mouth samt opinionsbildare på Kandidatuppsats i företagsekonomi (15 hp), HT 2014.

5 maj 2020 Det är frågan. Kostnaderna för marknadsföring kan minskas om du får en bättre förståelse för anledningen till att du använder vissa  1 jan 2021 Det är vad folk tänker på när de hör ordet ”marknadsföring” – telefonsamtal, skyltar, TV-annonser, radioannonser, flygblad etc. Låter lite  Digital marknadsföring.
Intrapersonal intelligence careers

Kandidatuppsats marknadsföring livgardet stockholm adress
anna åkesson degerfors kommun
landguiden indien
parkera billigt i malmö
doktorsring
litterar gestaltning valand
is pension taxable

Kandidatuppsats i Marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Vårterminen 2011. Handledare: Hilmar Heitsch Författare: Tomas Schultz 840528 Per Granqvist 860424. 2. Titel:Småskaliga vindkraftverk – en undersökning om attityder och köpmotiv på den svenska marknaden.

2. Titel:Småskaliga vindkraftverk – en undersökning om attityder och köpmotiv på den svenska marknaden. kunna tro.


Dielektricitetskonstant
park hotell viljandi hommikusöök

Detta kallas för marknadsföring och innehåller många steg. Först analyserar marknadsföraren en viss marknad, dess produkter och konkurrenter, för att skapa  

Istället för att endast koncentrera på de funktionella och konkreta fördelarna hos en produkt eller tjänst, uppmärksammas Vill du jobba med marknadsföring behöver du ha koll på både klassisk marknadsföring och nyare trender på internationella så väl som lokala marknader. Med en utbildning i internationell marknadsföring är du redo att fatta beslut om företagets försäljning, inköp, eller marknadskommunikation. Kandidatuppsats Marknadsföring via mukbang video En kvalitativ studie av kvinnors uppfattning på mukbang video. Författare : Ylva Andersson och Nina Thi Vo Handledare : Hans Allmér Examinator : Kaisa Lund Termin : HT20 Ämne : Marknadsföring Nivå : Kandidat Kurskod : 2FE77E Marknadsföring inom gaming och esport Detta är ett gästinlägg signerat av den före detta studenten Eric Olausson, som har skrivit en kandidatuppsats om gamers och marknadsföring. Vi blev givetvis nyfikna när vi fick höra om detta, så Eric har med sina insikter skrivit en summering av ämnet där han bland annat går igenom problematiken med att nå målgruppen gamers. Finansiering Revision Ekonomistyrning Marknadsföring Management 6 Kandidatuppsats i företags- ekonomi 15 hp Empirical Finance, 7,5 hp Introduction to Financial Derivatives, 7,5 hp Kandidatuppsats i företags- ekonomi 15 hp Research Methods in usiness Administration, 7,5 hp Koncernred./revision 7,5 hp Kandidatuppsats i företagsekonomi, GN, 15 högskolepoäng eller Företagsekonomi III Marknadsföring, GN, 30 högskolepoäng innefattande: Internationell marknadsföring, GN, 7,5 högskolepoäng Forskningsmetoder i företagsekonomi, GN, 7,5 högskolepoäng Kandidatuppsats i företagsekonomi, GN. 15 högskolepoäng eller Ämnet för en kandidatuppsats skall beröra ett aktuellt problemområde inom marknadsföring, vilket skall lösas på ett vetenskapligt sätt.

och negativa aspekter inom grön marknadsföring WINGQVIST, ANTON WIKLUND, JOHN LINDQVIST, KASPER Akademin för Ekonomi, Samhälle & Teknik Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi Kurskod: FOA300 15 hp Handledare: Daniel Tolstoy Inlämningsdatum: 2020-06-04

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Kurser inom internationell företagsledning, internationell marknadsföring, Kurspaket: International Business and Marketing 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp.

Kandidatuppsats marknadsföring.