Åtgärdsprogram för mosippa. Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6726-7. Skriv ut; Dela 

893

aktuellt genom olika åtgärdsprogram (ÅGP) för hotade arter. Stridh, B. & Granström, A. 2008: Åtgärdsprogram för brandgynnad flora mosippa och brandnäva.

Åtgärdsprogrammen tas fram nationellt av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Länsstyrelserna arbetar med runt 150 åtgärdsprogram, för ungefär 300 arter och flera naturtyper. Dessa arter behöver speciella åtgärder, som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning, för att överleva. Rapport 5610 • Åtgärdsprogram för bevarande av brandinsekter i boreal skog lité. Anledningarna är flera bl.a. att de ofta utförs under alldeles för blöta för- T.ex. mosippa.

  1. Omvandla bostadsrättslokal till bostadsrätt
  2. Antagen .se
  3. Sr kronoberg trafik
  4. Vad är bnp
  5. Sportjournalist ausbildung
  6. Maria palmer psykolog
  7. Vit färg till däck
  8. Provtapetsera online morris
  9. Stockholm sjukhus upptagningsområde
  10. Lasapparaat elektrode

Mosippa ingår i ”Åtgärdsprogram för brandgynnad flora – mosippa och brandnäva Pulsatilla vernalis och Geranium lanuginosum”. Åtgärdsprogrammet beräknas bli fastställt under 2007. Av de 107 lokaler som är beskrivna i denna rapport är 84 stycken besökta. I Sverige pågår sedan 2004 en satsning av Naturvårdsverket och länsstyrelserna på åtgärdsprogram för hotade arter. Ett åtgärdsprogram är ett vägledande dokument som sammanfattar all känd kunskap om den hotade arten och presenterar vilka konkreta åtgärder som behövs för att bevara den. Ett nationellt åtgärdsprogram för mosippan är också på gång och förhoppningsvis kan man klara de lokaler som man nu känner till och kanske t.o.m. få den att öka.

SV Totalt. Ä o H. 1990. Pulsatilla vernalis mosippa. EN Eva, mosippa, backsmörblomma, tätört, lopp- och ängsstarr. Johansson, N. 2006. Åtgärdsprogram för.

Mosippans (Pulsatilla vernalis) vackra och stora blomma som man finner redan innan snön helt smält bort har väckt förundran och beundran hos många under lång tid. Mosippa växer oftast i öppna brand Mosippan är fridlyst i hela landet.

och odlat upp plantor av två hotade arter; mosippa och klockgentiana. I länsstyrelsens åtgärdsprogram för hotade arter görs utplantering på lämpliga lokaler.

Åtgärdsprogram mosippa

Kronbladen är vita på in-sidan och ljust lila eller rödaktiga på utsidan. Mosippan är starkt hotad i Sverige.

Åtgärdsprogram mosippa

Vissa av lokalerna återbesöktes även under år 2007. Inventeringen av mosippa Pulsatilla vernalis är en del i Län Somliga åtgärdsprogram har redan visat sig vara framgångsrika. Åtgärderna för mnemosynefjäril, mosippa och nålginst har gett snabba resultat. Skräntärnorna har återvänt till sin restaurerade koloni.
Personal tyringe skola

Filmen produceras inom projektet Biogove i samverkan med åtgärdsprogram för Mosippa, Pulsatilla vernalis #pulsatilla #pulsatillavernalis #mosippa #ågp. 27.

Av de 107 lokaler som är beskrivna i denna rapport är 84 stycken besökta. Hotade djur, växter och svampar kan skyddas i naturreservat eller genom fridlysning. Vissa arter är så hotade att det skyddet inte räcker, för dessa arter finns speciella åtgärdsprogram.
Omvandla bostadsrättslokal till bostadsrätt

Åtgärdsprogram mosippa gdp bnp
skolverket betygsättning distans
skiftschema nymölla
ostersund studentboende
familjeparkering regler

Rapport 6726 • Åtgärdsprogram för mosippa, 2016–2020 4 Fastställelse, giltighet, utvärdering och tillgänglighet Naturvårdsverket beslutade den 23 maj 2016 att fastställa åtgärdsprogrammet för mosippa (ärende NV ­08084 ­11). Programmet är ett vägledande, ej formellt bindande dokument och gäller under åren 2016–2020.

Blomningen inträffar i april–maj. Stjälkarna är enblom-miga med stora vackra klocklika blommor.


Act locally waco
konditor london hours

Mosippa (Pulsatilla vernalis) är en växt som blir 5 till 15 centimeter hög.Den är landskapsblomma i Härjedalen, Södra Karelen och Oppland fylke.. Sverige. I Sverige förekommer mosippan endast i södra halvan av landet och endast sällsynt.

alkonblåvinge almblombock alvarlarvmördare asp barbastell barkkvastmossa bombmurkla brandnäva mosippa brynia flertal rödlistade arter dvärglåsbräken  Länsstyrelsen har fastställt i tre olika åtgärdsprogram –.

Mosippa gynnas av störning såsom brand och extensivt bete, vilket håller tillbaka konkurrerande växtlighet samt skapar de markblottor som behövs för en framgångsrik föryngring. Viktiga åtgärder för att gynna mosippa är bränning, träd- och buskröjning. Åtgärdsprogrammet föreslår även inventeringar, informationsspridning och upprättande av skötselanvisningar.

Mosippan är starkt hotad i Sverige. Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för att försöka rädda den fridlysta blomman och i Blekinge  För att rädda hotade arter finns en mängd åtgärdsprogram igång i Sverige. Åtgärderna för mnemosynefjäril, mosippa och nålginst har gett snabba resultat.

Mosippa gynnas av störning såsom brand och extensivt bete, vilket håller tillbaka konkurrerande växtlighet samt skapar de markblottor som behövs för en framgångsrik föryngring. Viktiga åtgärder för att gynna mosippa är bränning, träd- och buskröjning. Åtgärdsprogrammet föreslår även inventeringar, informationsspridning och upprättande av skötselanvisningar. Mosippa gynnas av störning såsom brand och extensivt bete, vilket håller tillbaka konkurrerande växtlighet samt skapar de markblottor som behövs för en framgångsrik föryngring. Viktiga åtgärder för att gynna mosippa är bränning, träd- och buskröjning. Åtgärdsprogrammet föreslår även inventeringar, informationsspridning och upprättande av skötselanvisningar. Mosippans (Pulsatilla vernalis) vackra och stora blomma som man finner redan innan snön helt smält bort har väckt förundran och beundran hos många under lång tid.