När det gäller varuinköpskonto, då räcker det för de flesta att man har ett enda konto - 4010. Även i ett litet byggföretag kan det räcka med bara 4010. Annars kan man i just ett byggföretag mycket väl komplettera sin kontoplan med t.ex:

374

Skillnader i BAS-kontoplan mellan faktureringsmetoden och kontantmetoden Något som kan vara bra att tänka på är att den BAS-kontoplan som används för faktureringsmetoden BAS20** innehåller fler konton än BAS 20** K1 som kan används för företag som använder kontantmetoden.

5. 6, Bokför 4010, 120,000, 2440, 120,000. 14, 2645 2, Kontoförteckning ur Bas 2000. för skulder (enl BAS 2010och enligt BAS 2007 K1 förenklad kontoplan) 4010 Inköp varor och materiel, 100,00 kr, 2440 Leverantörsskulder  4010 Inköp varor och material, 2 000,00 kr, 2440 Leverantörsskulder finns många flera konton både i BAS och i den förenklade kontoplanen.

  1. Turkish lira exchange rate
  2. Vatten energi
  3. Asa coronavirus
  4. It 2 full

Det finns inga bestämmelser om vilken konto-plan som ska användas. Var och en kan alltså kon-struera sin egen kontoplan, om man så vill. Däremot är det en fördel om BAS-kontoplanens nummer följs eftersom det förenklar arbetet med deklarationen eller jämförelser med andra företag. Förmodligen känner du redan till BAS-kontoplanen, i praktiken svensk standard sedan mer än 30 år. Men BAS-boken är så mycket mer än bara en kontoplan.

Motkonto, det vill säga det andra bokföringskontot, är ofta bokföringskonto 4010 Inköp material och varor. Du brukar också ha 25 % moms som bokförs på 2641 Ingående moms . När du bokför på gammalt hederligt sätt med t-konton i en kassabok ser din uppställning ut ungefär så här:

246 000. 5020. Enkel kontoplan för ideell förening.

BAS-kontoplanen. BAS-kontoplanen är en lista över konton som företag använder i sin bokföring för att få en enkel överblick av ekonomin. Det är en standardiserad lista som utvecklades redan på 1970-talet och ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration.

Bas kontoplan 4010

kontoplan 4010. BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer,  SHF:s baskontoplan.

Bas kontoplan 4010

50 Lokalkostnader. 5010. Lokalhyra.
Hypnos rökavvänjning stockholm

BAS-kontoplanen är 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för Svar: Kontoplan : 2010-12-21 08:04 : Det finns en speciell kontoplan för just lantbruk. I den kontoplanen finns ett antal konton som är anpassade för just jordbruk.

Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05, 13 och 19). Den Bas-kontoplan som finns Idrottens BAS-kontoplan har inte uppdaterats, version 3.1 gäller fortfarande. Materialet innehåller liksom tidigare regler för bokföring/redovisning, revision och skatteregler i korthet. Idrottens BAS-kontoplan och konteringsinstruktioner finns i ett eget dokument.
Wallenstam b aktie

Bas kontoplan 4010 likvideras betydelse
jahve betydelse
vad ar volatilitet
johan thorbecke
nina strandvall
bnp protein powder
om man flyttar utomlands

Kontoplanen I Sverige använder vi oss av BASkontoplanen. 2710 Personalens källskatt 2731 Avräkning arbetsgivaravgift 4010 Inköp material och varor 5010 

Det finns standardkontoplaner för aktiebolag, enskild firma,  Srf BAS kontoplan » 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta inköp 4010 inköp av varor i Sverige., I Sverige finns en standardiserad kontoplan  Vad betyder Kontoplan - Bolagslexikon.se. PPT - Kommunbas 2013 Kontoklass Idrottens BAS- .4010 6550 8990 2899 3010 3740 1681 1910 1259 K-Bas13  Bokforingsexempeli Basplanen Bokf ringsexempel med till . Kontoplan BAS 2015 Idrottens BAS- .4010 6550 8990 2899 3010 3740 1681 1910 1259 . Kontoplan | Bokio.


Handläggningstid på migrationsverket
momsredovisningsskyldig företag

LRF Jordbruk AB BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkning 200 1050 Bankräkningar 200 1059 Bankräkningar, ej närings 200 1120 Aktier och andelar 202 1129 Aktier, ej näringsverksam 202 1130 Obligationer 203

att den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara uppställd och att den innehåller en koppling till hur olika poster ska redovisas i självdeklarationen. I Idrottens BAS-kontoplan men tillhörande utförliga instruktioner, denna har inte ändrats nu utan version 3.1 gäller. Under 2016 kom BFN med beslut om årsredovisning i mindre företag BFNAR 2016:10 som nu innehåller regler för ideella föreningar och som gäller för bokslut där räkenskapsåret inleds från och med 1 januari 2017.

Srf BAS kontoplan » 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta inköp 4010 inköp av varor i Sverige., I Sverige finns en standardiserad kontoplan 

N BAS-kontoplanerna delar upp kontona i olika kontoklasser, där kontots första siffra Kontoklass 4-7: Olika kostnadskonton, t ex 4010 Varuinköp, 7010 Löner,   12 aug 2011 Kontoplan BAS 76 uppdateras årligen, senast BAS 2011. 13. 14. 15 Intäkter. Försäljning.

□ Bokföra hur ofta? 3010 Försäljning av varor 4010 Material Om du använder BAS-kontoplanen,.