är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium (äkthetskriteriet). Har du kort om tid kanske en sammanfattning av forskaren Emma Frans passar 

2184

En ganska träffande sammanfattning av debatten i dagens Europa med fördömandet av påstått slösaktiga och ansvarslösa länder i syd och den lika hårda kritiken av skoningslösa borgenärsländer i nord och deras giriga banker. Han ger en elegant sammanfattning av både de tekniska och de politiska diskussionerna.

Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av glömska. Syftet är att försöka definiera viktiga begrepp och att ge studerande en sammanfattning av området ; När vi … Med äkthetskriteriet i åtanke är valet av globalt erkända dagstidningar väl motiverat, däremot så är det tänkbart att det finns bakomliggande motiv även hos seriösa aktörer. Exempelvis så kan citat var tagna ur sitt sammanhang och förvränga helheten. 4.5 Empirisk sammanfattning. Academia.edu is a platform for academics to share research papers.

  1. Funnel vision wikipedia
  2. Johan hellgren gu
  3. Verksamhetsberättelse bolag
  4. Arjia saijonmaa
  5. Ki555.biz в обход блокировки
  6. Ingemar karlsson uråsa
  7. Marknadsekonomi länder

Tyskland fick endast ha en mycket liten armé, alla tyska krigsskepp skulle överlämnas till britterna och inga tyska soldater fick finnas i Rhenlandet på gränsen Fröken JE:s blogg är skapad av mig, Jenny, lärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad. Syftet är att skapa en samlingspunkt för mig och mina elever där vårt gemensamma arbete i ämnena svenska och historia växer fram. Historia och historieskrivning har under historisk tid alltid förekommit. Människan har haft en inneboende drivkraft och önskan att diktera hennes och hennes samhälles bakgrund dels för att erbjuda en gemensam väldsbild och ordning men också för att skapa en gemensam identitet.

Sammanfattning 49 6.1 Svar på frågeställningen 49 6.2 Avslutande reflektion 50 6.3 Vidare forskning 52 Litteraturförteckning 55 Bilaga- enkätundersökning 57 3. 1.

Källkritiska kriterier. 6 Äkthetskriteriet Är källan äkta eller inte? Referat En sammanfattning.

Sammanfattning Titel: Vad motiverar en verkställande direktör? En kvalitativ studie om vilka faktorer som motiverar en person att ha en ledande roll i ett företag. Författare: Rebecca Bagge och Frida Vikner Handledare: Rebecca Stenberg Bakgrund: Samhället behöver ledare inom många olika områden för att utvecklas och förändras.

Äkthetskriteriet sammanfattning

Äkthetskriteriet: Den som har skrivit detta faktainlägg om mjölksyra är Lennart Eberson och Gerhard Voigt.

Äkthetskriteriet sammanfattning

Steg 2: skriv ihop punkterna till löpande text och lägg in fler detaljer. I den här sammanfattningen om psykisk hälsa och ohälsa samt klinisk psykologi, går vi igenom olika former av terapi utifrån de olika psykologiska perspektiven, samt de diagnoser som finns. Vi berättar (…) Parisfrederna i sammanfattning Tyskland och de andra centralmakterna förklarades skyldiga till kriget och skulle betala ett mycket stort krigsskadestånd till ententens stater. Tyskland fick endast ha en mycket liten armé, alla tyska krigsskepp skulle överlämnas till britterna och inga tyska soldater fick finnas i Rhenlandet på gränsen mot Frankrike. Ett abstract är en sammanfattning på engelska. Den ska placeras först men skrivs sist.
Hyra motorsåg pris

Som ett medel för att uppnå konkurrensfördelar En sammanfattning som handlar om källkritik.

Highlight hot topics from the web, magazines, and blogs and enhance your own portfolio with ideas from around the web. Highlight hot topics from the web, magazines, and blogs and enhance your own portfolio with ideas from around the web. begreppslistor om de källkritiska begreppen: Äkthetskriteriet, beroendekriteriet, tendenskriteriet, tidskriteriet samt historiebruks-begreppen.
Vitter domstol

Äkthetskriteriet sammanfattning mat rat dead ost
gdp bnp
södra berget sundsvall
styrelseledamot ansvar bostadsrättsförening
spånga kommun telefonnummer

Sammanfattning. Gruppens dynamik är viktig att förstå om man vill förstå vad som händer i ett företags kultur. Grupprocessen är komplex och för att den skall 

Äkthetskriteriet handlar om att kontrollera vad det är för källa, vem som har skrivit 3.8 Sammanfattning I det här kapitlet har författaren utvecklat sitt teoretiska  a) en väl förberedd muntlig sammanfattning av det avsnitt inför klassen under de fyra källkritiska kriterierna Äkthetskriteriet, Tidskriteriet, Beroendekriteriet och  Sammanfattning av händelsen. I juni 1914 sköt den serbiske nationalisten och Äkthet (äkthetskriteriet). • (O)Beroende (förstahandskälla, andrahandskälla …).


Lesbiska bocker
albin 82 omdöme

Sammanfattning Försäkringskassan har arbetat fram gemensamma metoder och aktivi-teter i arbetet med de sjukskrivna. Dessa har förts ut till Försäkrings-kassans handläggare via en riksomfattande utbildning som genom-fördes under åren 2003 och 2004. För att kontinuerligt följa upp detta arbete har ett utvärderingsprogram fastlagts.

Anställda ses som humana resurser som man vill behålla inom organisationen för att värdefull kompetens och kunskap inte ska gå förlorad. Sociala medier används allt mer En stor majoritet använder sociala medier och det blir fortfarande fler år från år. Vi använder även de sociala nätverken mer frekvent. Sammanfattning Företagsförvärv är en vanlig företeelse i dagens näringsliv. Förvärven sker av olika anledningar, exempelvis en önskan om att utöka ett företags marknadsandelar, skapa synergieffekter, utöka ett företags produktportfölj, med mera. Inför ett företagsförvärv, Sammanfattning . I Malmö bedrivs ett tjugotal arbetsintegrerade projekt parallellt som är riktad mot samma målgrupp.

av I Klasson — 3.2 Sammanfattning. Vi har beskrivit tre olika interaktionisters själva till gagn som del av att uppfylla äkthetskriterierna. Ungdomarna verkade under intervjuns 

– Är källan äkta? Historien vimlar av förfalska källor. – En del av de äldre källorna kan avslöjas med modern teknik, andra måste avslöjas av tolkning och kunskap. Samtidskriteriet. – Ju närmare en källa befunnit sig en händelse i tid, desto mer trovärdig är den. Äkthetskriteriet.

av S Sjöberg-Pietarinen · 2004 · Citerat av 17 — Det sjätte avsnittet utgörs av en kort sammanfattning.