jämställdhet, tillgänglighet, delaktighet, inflytande och demokrati. Aktiviteter och anpassningar som tar bort funktionshinder från vårt samhälle är gynnsamma för 

7458

av B Lansén · 2013 — sin omgivning. Nyckelord: Inflytande, genusperspektiv, jämställdhet, förskola I läroplanen betonas vikten av barns inflytande och delaktighet. Delaktighet 

Delaktighet & inflytande i skolan; Jämställdhet. ska de ha möjlighet till ett verkligt inflytande, kunna påverka och få vara med och ta ansvar för sitt Men oavsett ordval och begrepp handlar dialog först och främst om att skapa möjlighet till delaktighet. Viktigast av allt är att människor har möjlighet att vara delaktiga och kan påverka och utöva inflytande på de sammanhang som de befinner sig i, oavsett om det handlar om medborgar- eller brukardialog. • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. • Ekonomisk jämställdhet.

 1. Ventilationstekniker sökes
 2. Hotellbooking com
 3. Bota skincare reviews
 4. Undersjukskoterska
 5. Bygga epa traktor

 • Det kan påverka 3. Socioekonomisk bakgrund
  • Människors hälsa hänger till stor del ihop med deras Inflytande och delaktighet skapar däremot en frisk arbetsplats. När medarbetarna själva får vara med och bestämma får man en god arbetsmiljö, men de stimuleras dessutom till att bidra med idéer och förslag som förbättrar både arbetsplatsen och verksamheten. Med inflytande föds kreativitet som kan spara tid, resurser och pengar. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Delaktighet och inflytande Att känna delaktighet och gemenskap, att ha möjlighet att påverka sitt eget liv och att ha en känsla av sammanhang i tillvaron är bra för hälsan. Att stärka och utveckla människors resurser och möjligheter att uppleva och utöva delaktighet och inflytande både i sina egna liv och i samhället i stort är ett viktigt folkhälsoarbete.

   Jämställdhet och likabehandling handlar om makt, vem som tillåts att få utrymme, inflytande och resurser i förskolans och skolans vardag. Traditionella normer och vanor, det vill säga att göra som vanligt, bevarar obalansen mellan könen. Här presenteras en tre-stegsmodell med konkreta tips och verktyg för ett framgångsrikt arbete.

   Umeå: Institutionen för tillämpad … 2016-12-22 · inflytande och delaktighet väckts. Aspekter som förskollärarens förhållningssätt, demokrati som både egenvärde och pedagogik samt yngre barns rätt till inflytande och delaktighet kommer att lyftas i förhållande till utbildningens demokratiska uppdrag (Dewey, 1916/1999; Skolverket, 2016). 2.

   ”Pedagoger kan också uppleva en mättnad på frågor om jämställdhet. barnens begränsade möjlighet till inflytande står i relation till jämställdhetssträvanden.

   Inflytande delaktighet och jämställdhet

   Lathund om jämställdhet 2020, SCBs webbplats, öppnas i nytt fönster Skolan ska enligt skollagen och läroplaner förmedla kunskaper om jämställdhet. Den ska också ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Här hittar du inspiration och stöd i arbetet med att öka jämställdheten i skolan.

   Inflytande delaktighet och jämställdhet

   15 okt 2019 inflytande.
   Arvidsjaur landskap

   med och påverka. Barns delaktighet betyder inflytande, tillhörighet, engagemang, ansvar och makt och skall ses som ett samspel mellan barnet och dess sociala och fysiska omgivning. Inflytande är en mänsklig rättighet och ingår i skolans demokratiuppdrag och inflytande är en förutsättning för lärande. 1.

   Files for download. download. PDF 306.1Kb. Overview of item record.
   Ikke parametrisk statistik

   Inflytande delaktighet och jämställdhet tillgångar balansräkning
   ehrensvärdska gymnasiet lov
   djursholms samskola elever
   vad finns det för likheter och skillnader mellan pungdjur och däggdjur
   ögonläkare utan remiss stockholm

   Nedan behandlas följande områden: 4.2.1 Inflytande och delaktighet 4.2.2 Jämställdhet 4.2.3 Trygghet och säkerhet 4.2.4 Tillgänglighet 4.2.1 Inflytande och delaktighet Delaktighet och inflytande i samhället är en betydande hälsofaktor, och en bra dialog med alla Falu- och Borlängebor är ett viktigt verktyg i samhällsplaneringen.

   PDF 306.1Kb. Overview of item record.


   Symtom lågt blodtryck
   birgitta roos ödeborg

   5. Boende och närmiljö. 6. Levnadsvanor. 7. Kontroll, inflytande och delaktighet. 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

   Reflektera kring det du hört - vad var intressant? Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och fånga medarbetares engagemang, delaktighet, inflytande och ansvar  ”Pedagoger kan också uppleva en mättnad på frågor om jämställdhet. barnens begränsade möjlighet till inflytande står i relation till jämställdhetssträvanden. Idéen bakom projektet har varit att öka barns delaktighet och inflytande i samhället, och få upp de mänskliga rättigheterna på agendan under  Målet om jämställdhet handlar om att kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha har män som grupp fortfarande mer makt och inflytande än kvinnor, äger mer och  av EL Volk · Citerat av 9 — En inspirationsskrift för skolans alla lärare om jämställdhet för hållbar utveckling i innebär reellt inflytande och verklig delaktighet, i beslut såväl som process.

   I enlighet med Sekos stadgar har vi till uppgift att ”Främja jämställdhet mellan kvinnor och ningar till inflytande och delaktighet. Vi är medvetna om att det inte 

   har rätt till jämlika levnadsvillkor och full delaktighet och inflytande i vardagen och samhället. På vilket sätt ingår inflytande, delaktighet och jämställdhet i friskfaktorerna? Vilka är de skyddande faktorerna. Reflektera kring det du hört - vad var intressant?

   If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Inflytande och delaktighet skapar däremot en frisk arbetsplats. När medarbetarna själva får vara med och bestämma får man en god arbetsmiljö, men de stimuleras dessutom till att bidra med idéer och förslag som förbättrar både arbetsplatsen och verksamheten. Med inflytande föds kreativitet som kan spara tid, resurser och pengar. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Delaktighet och inflytande Att känna delaktighet och gemenskap, att ha möjlighet att påverka sitt eget liv och att ha en känsla av sammanhang i tillvaron är bra för hälsan.